Sixth

DEMOGRAFIE


Caracteristici demografice ale teritoriului  GAL – PLAURILE OLTETULUI

Dintre cele 13 unităţi administrativ teritoriale, 12 fac parte din judeţul Olt: oraşul PiatraOlt şi comunele: Brâncoveni, Brebeni, Dobrun, Fălcoiu, Ipoteşti, Milcov, Osica de Sus, Osica de Jos, Pârşcoveni, Slătioara, Şopârliţa şi una este situată în judeţul Dolj:Teslui.

Numărului total al locuitorilor din aria teritorială a GAL “PLAIURILE OLTEŢULUI” este de 37.742 locuitori , dispusi pe o suprafata de 558,81 km2 în 2010, densitatea populaţiei fiind de   67,54 loc/km2.

Ca si suprafaţă, localităţile din judetul Olt acoperă 86,90 % din suprafata totala a GAL-ului, în timp ce localitatea din judetul Dolj reprezintă 13,13 % din suprafaţa totală a GAL-ului.

Piatra Olt, cu cei 6.121 locuitori este un oraş mic şi reprezintă în teritoriul GAL acel punct comun care asigură susţinerea economiei rurale prin relaţiile urban – rural, create în timp între locuitori.

Problemele cu care se confruntă locuitorii acestui oraş sunt similare cu cele întâlnite în comunele din teritoriul GAL, neremarcându-se nici măcar un număr mai ridicat de locuitori faţă de acestea, Piatra Olt înregistrând în anul 2010, 6.121 locuitori, iar comuna Osica de Sus, de exemplu 4.564 locuitori.

Cu toate astea numărul mai mare de locuitori din Piatra Olt conduce spre dependenţa locuitorilor din spaţiul rural de localităţi cu o populaţie mai numeroasă, pentru a putea pune în valoare mai bine rodul muncii lor, ceea ce explică necesitatea includerii oraşului Piatra Olt în teritoriul GAL “PLAIURILE  OLTEŢULUI”.

Situatia privind ruralitatea teritoriului este următoarea:

Ponderea populatiei rurale = 83,78 %

Ponderea populatiei urbane= 16,22 %

Gradul de ruralitate = (Populatia in localitati cu densitate 2)*100/(Populatie totală)

Gradul de ruralitate = 35.009 / 37.742 = 92,75 %

 

Clasificarea localităţilor din componenţa teritoriului ocupat de GAL, funcţie de densitate, este următoarea:

Densitate

Grupa

Comuna

Densitatea la nivel de comună

Între 20 şi 39,5 loc/km2

Zonă cu riscuri mari de  depopulare

Brebeni

30,45

Dobrun

37,94

Teslui

34,15

Între 39,5 şi 79 loc/km2

Zonă rurală cu densitate în scădere

Brâncoveni

64,33

Milcov

71,62

Osica de Jos

73,77

Între 79 şi 120 loc/km2

Zonă în ascensiune

Piatra Olt

79,67

Fălcoiu

84,76

Ipoteşti

93,95

Osica de Sus

103,72

Şopârliţa

83,18

Slătioara

154,49

Sursa: Elard şi INS-Direcţia  de Statistică Olt-Anul 2010 – Adresa nr.6037/15.03.2012

Densitate: elaborare proprie in baza datelor oficiale prin formula: populatie / suprafata

Din punct de vedere al ratei sărăciei, se poate observa că teritoriul  GAL prezintă o rată a sărăciei îngrijorător de mare.

               

Comuna

Rata sărăciei

Profunzimea sărăciei

Severitatea sărăciei

PIATRA-OLT

0,00%

0,00%

0,00%

BRANCOVENI

35,00%

9,70%

4,00%

BREBENI

30,90%

8,40%

3,40%

DOBRUN

43,20%

13,00%

5,60%

FALCOIU

39,70%

11,20%

4,60%

IPOTESTI

0,00%

Populaţia totală a teritoriului :

 

  • Total populație la 2002: 39.228locuitori
  • Total populație la 2010: 37.742 locuitori

 

 

0,00%

0,00%

MILCOV

37,50%

10,30%

4,10%

OSICA DE JOS

0,00%

0,00%

0,00%

OSICA DE SUS

34,60%

9,70%

4,00%

PARSCOVENI

30,80%

8,10%

3,20%

SLATIOARA

18,60%

4,50%

1,60%

SOPARLITA

0,00%

0,00%

0,00%

TESLUI

31,50%

8,90%

3,70%

 

 

 

 

În urma analizei realizate asupra teritoriului GAL - “PLAIURILE OLTEŢULUI” in ceea ce priveste componenţa teritoriului, numărul de locuitori ai teritoriului, densitatea populaţiei şi rata sărăciei, rezultatele sunt urmatoare:   

                                                                                                                                          

 

Teritoriul GAL include:

  • 12 unităţi administrative din judeţul Olt
  • O unitate administrativă din judeţul Dolj

 

Populaţia totală a teritoriului :

  • Total populație la 2002:39.228 locuitori
  • Total populație la 2010:37.742 locuitori

 

Densitatea populatiei:

  • Densitate la 2002 70,46 locuitori km2

 

Rata saraciei cuprinsa intre:

  • 18,60 % si 42,30 %