Sixth

GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA 123


Masura 123 „Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere” se încadreaza Axa I - – „Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic” si are ca obiective principale:

a. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse agricole si forestiere competitive;
b. Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât si în cea de distributie a produselor obsinute;
c. Îmbunatatirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole;
d. Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei economice a activitatii microîntreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, proceselor si tehnologiilor de prelucrare.

Ghidul Solicitantului, explicatii si formulare pentru accesarea  Masura 123