Sixth

GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA 312


Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi ” se încadreaza în Axa III – „Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin încurajarea activitatilor non-agricole, în scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale:

Obiectivele specifice ale Masurii 312 se refera la:
1.Crearea si mentinerea locurilor de munca în spatiul rural;
2.Cresterea valorii adaugate în activitati non-agricole;
3.Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-întreprinderi.

Obiectivele  operationale
 ale Masurii 312 se refera la:
1. Crearea de micro-intreprinderi precum si dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în spatiul rural;
2. Încurajarea initiativelor de afaceri promovate, în special de catre tineri si femei;
3. Încurajarea activitatilor  mestesugaresti si a altor activitati traditionale;
4. Reducerea gradului de dependenta fata de agricultura; 
 

Ghidul Solicitantului, explicatii si formulare pentru accesarea  Masura 312