Sixth

GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA 322


Masura 322  "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" se încadreaza în Axa III – „Calitatea vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiective: 

a. Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza în spatiul rural;
b. Imbunatatirea accesului la servicii de baza pentru populatia rurala;
c. Cresterea numarului de sate renovate;
d. Cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiul rural

 

Ghidul Solicitantului, explicatii si formulare pentru accesarea  Masura 322