Sixth

GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA 121


Masura 121 „Modernizarea exploatatilor agricole” se încadreaza în Axa I – „Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic” si are ca obiective:

a. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile; 
b. Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;
c. Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;
d. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative în vederea încurajarii fenomenului de asociere.

Ghidul Solicitantului, explicatii si formulare pentru accesarea  Masura 121

Ghidul Solicitantului, explicatii si formulare pentru accesarea  Masura 41