Sixth

TERITORIU GAL


Teritoriul acoperit de GAL “PLAIURILE OLTEŢULUI” se încadrează în limita a 13 unităţi administrativ teritoriale, incluzând din punct de vedere al organizării administrative 12 din judeţul Olt: oraşul PiatraOlt şi comunele: Brâncoveni, Brebeni, Dobrun, Fălcoiu, Ipoteşti, Milcov, Osica de Sus, Osica de Jos, Pârşcoveni, Slătioara, Şopârliţa şi una situată în judeţul Dolj:Teslui.

Teritoriul GAL – „PLAIURILE OLTEŢULUI” este situat in centrul Judetului Olt, de o parte şi alta a Oltului,  in Câmpia Romanaţi, parte integrantă a Câmpiei Olteniei.

Teritoriul este pozitionat in apropiere de orase importante precum: Slatina situat la o depărtare de 15 km de centrul teritoriului, Craiova la 52 Km, Piteşti la 87 km şi Râmnicu Valcea la 95 km, având în acest fel o bună amplasare faţă de marile centre industriale: Piteşti, Craiova, Slatina, Râmnicu Vâlcea, precum şi de binecunoscuta zonă turistică din judeţul Vâlcea.

În teritoriu există un important nod feroviar, în oraşul Piatra Olt, prin care trec trenurile din directiile Timisoara – Craiova – Pitesti – Bucuresti, Sibiu – Rm. Valcea – Bucuresti, Corabia – Caracal – Bucuresti.

 Cel mai apropiat aeroport de teritoriul GAL – „PLAIURILE OLTEŢULUI”  este aeroportul internaţional din Craiova, distanţa de la cel mai îndepărtat punct al teritoriului până la acesta fiind la 52 km.

Distanţa din centrul teritotiului până la portul fluvial Corabia măsoară 66 km.

Principalul drumuri care străbat teritoriul sunt: de la est la vest teritoriul este DN 65 (E574) şi de la nord la sud DN 64.

Teritoriul se invecinează la sud-vest cu judeţul Dolj, la vest, nord, est şi sud cu următoarele localităţi din judeţul Olt : Voineasa, Bârza, Bobiceşti, Găneasa, Slatina, Valea Mare, Bâlteni, Perieţi, Schitu, Vâlcele, Coteana, Mărunţei, Fărcaşele, Dobrosloveni şi Cezieni.

 

Cod
Comună
INSSE

NUMELE LOCALITĂŢII

NUMĂR LOCUITORI

SUPRAFAŢA
TOTALĂ

Comune

Oraşe

Sate

Din Oraşe

TOTAL Teritoriu

km2

128105

-

 

PIATRA-OLT

BISTRIŢA NOUĂ

6.347

6.347

76,830

CRIVA DE JOS

CRIVA DE SUS

ENOŞEŞTI

PIATRA

126022

BRANCOVENI

-

MĂRGHENI

0

3.357

45,280

OCIOGI

VĂLENI

125999

BREBENI

-

BREBENI

0

2.910

96,950

TEIUŞU

126825

DOBRUN

-

DOBRUN

0

3.477

58,890

CHILII

ULMET

ROŞIENII MARI

ROŞIENII MICI

126978

FALCOIU

-

FĂLCOIU

0

4.356

49,700

CIOROIAŞU

CIOROIU

130348

IPOTESTI*

-

IPOTEŞTI

0

0

0,000

127653

MILCOV

-

ULMI

0

3.074

39,430

MILCOVU DIN DEAL

MILCOVU DIN VALE

STEJARU

130357

OSICA DE JOS*

-

OSICA DE JOS

0

0

0,000

BOBU

127983

OSICA DE SUS

-

OSICA DE SUS

0

5.456

49,290

VLĂDULENI

GRECI

OSTROV

PERETU

TOMENI

128178

PÎRSCOVENI

-

PÎRŞCOVENI

0

4.914

49,320

BUTOI

OLARI

125374

SLATIOARA

-

SLĂTIOARA

0

2.593

17,690

SALCIA

130484

ŞOPÂRLIŢA**

-

ŞOPÂRLIŢA

0

0

0,000

74411

TESLUI

-

TESLUI

0

2.744

73,380

CHERLEŞTII DIN DEAL

CHERLEŞTII MOŞTENI

COMĂNIŢA

CORBU

DELENI

SCHITU DELENI

TOTAL

 

 

 

6.347

39.228

556,760